Symbolvaser, hope, vit/silver, 7x11x20cm, majas lyktor