Tavla, jag behöver inte inledas i frestelser, Mim design